laksana batik lasam

Maksud: Sesuatu yang makin lama dipakai, makin baik.

berkongsi