laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku

Maksud: Pengetahuan yang cetek tidak ada gunanya.

berkongsi