lelap kemalingan

Maksud: Pekerjaan yang dibuat dengan tidak berhati-hati akan mendatangkan kerugian atau bahaya

berkongsi