datang tak berjemput, pulang tak berhantar

Maksud: Perihal orang yang tidak diendahkan

berkongsi