lemak manis pada dialah, pahit maung pada orang

Maksud: Orang yang hanya suka dipuji tetapi tidak suka dikritik

berkongsi