makan benak

Maksud: Mengambil untung yang banyak

berkongsi