makan kawan

Maksud: Mencelakakan kawan sendiri.

Contoh ayat: Jabir makan kawan sendiri apabila dia memfitnah Jamil.

berkongsi