malam inai

Maksud: Malam menjelang hari perkahwinan bagi pengantin perempuan menghiaskan diri

berkongsi