mana ada buluh tidak berbuku

Maksud: Tiada benda atau perkara yang sempurna

berkongsi