manusia tahan kias, binatang tahan palu

Maksud: Manusia boleh diajar dengan sindiran sahaja tetapi binatang hendaklah dipukul

berkongsi