masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri

Maksud: Tidak dapat menerima pelajaran atau nasihat yang diberikan

berkongsi