mati kera

Maksud: Kayu yang masih liat atau belum kering

berkongsi