mati suri

Maksud: Mati dengan tanpa sebab

berkongsi