mati syahid

Maksud: Terkorban demi membela agama Islam

berkongsi