melarat panjang

Maksud: Selalu dalam kesukaran atau kekusutan

berkongsi