membaca jambatan ilmu

Maksud: Amalan membaca dapat membantu  kita menambahkan pengetahuan.

Contoh ayat: Jika kita rajin membaca maka bertambahlah pengetahuan kita kerana membaca jambatan ilmu.

berkongsi