memepas dalam belanga

Maksud: Mencari keuntungan daripada keluarga atau kawan sendiri

berkongsi