memenuhi undangan

Maksud: Menghargai jemputan atau ajakan

berkongsi