memulangkan paku buah keras

Maksud: Membangkitkan kembali perkara yang sudah lepas, menempelak

berkongsi