mencit seekor penggada seratus

Maksud: Berhadapan dengan musuh yang banyak

berkongsi