mencucuri keringat

Maksud: Berusaha keras

berkongsi