mencucup benak orang

Maksud: Memeras harta benda orang; mengambil untung daripada orang yang miskin

berkongsi