menembak beralamat, berkata bertujuan

Maksud: Tiap perbuatan harus ada maksudnya

berkongsi