meneka ayam dalam telur

Maksud: Membuat kerja sia-sia atau kerja yang sudah diketahui keputusannya.

berkongsi