menetak dengan belakang parang

Maksud: Memesan orang malas untuk bekerja

berkongsi