mengambil ingatan

Maksud: Ingat dengan betul-betul

berkongsi