mengambil tahu

Maksud: Ingin tahu hal yang sebenarnya

berkongsi