mengandung bahaya

Maksud: Menimbulkan bahaya

berkongsi