mengembangkan ketiak hamis

Maksud: Mempercakapkan keburukan diri atau keluarga sendiri

berkongsi