menggugat pusaka

Maksud: Mengadakan tuntutan terhadap pusaka

berkongsi