menggugurkan anak

Maksud: Mengeluarkan bayi yang di kandung secara paksa

berkongsi