menghendaki pucuk alu

Maksud: Menghendaki (meminta) sesuatu yang tidak akan dapat

berkongsi