bongkok kail nak mengena

Maksud: Tipu muslihat itu ialah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri

berkongsi