mengikat janji

Maksud: Membuat perjanjian

berkongsi