menguatkan hati

Maksud: Mendorong atau mendesak

berkongsi