menumpang mati

Maksud: Mati bersama-sama

berkongsi