menyerah diri

Maksud: Memberikan diri kepada sesuatu pihak

berkongsi