menyimpai mulut

Maksud: Memukul di mulut

berkongsi