menyokong padi hendak rebah

Maksud: Membantu seseorang lemah yang tahu membalas jasa

berkongsi