menyorok di balik lumbung

Maksud: Menyembunyikan sesuatu hal yang mudah atau sudah diketahui orang

berkongsi