menyukat penuh sudah

Maksud: Sudah habis kesabaran

berkongsi