hendak belajar berenang dapatkan itik, hendak belajar memanjat dapatkan tupai

Maksud: Sekiranya hendak mengetahui ataupun menguasai sesuatu perkara belajarlah daripada orang-orang yang ahli ataupun akar dalam perkara itu.

berkongsi