meraih pangkur ke dada

Maksud: Insaf akan diri sendiri

berkongsi