merdeka ayam

Maksud: Orang yang bebas dan boleh berbuat sesuka hati

berkongsi