sesalin tak tumpah

Maksud: Dua orang yang serupa benar

berkongsi