meriak tanda tak dalam, bergoncang tanda tak penuh

Maksud: Perihal orang yang sombong dan besar cakap itu biasanya kosong (kepalanya)

berkongsi