motor sangkut

Maksud: Mesin yang dipasangkan pada perahu

berkongsi