mumbang jatuh, kelapa jatuh

Maksud: Tiap-tiap yang bernyawa akan mati juga

berkongsi