mulut terlanjur, emas tentangannya

Maksud: Segala janjian harus ditepati

berkongsi