murah tangan

Maksud: Suka menderma atau memberi sedekah

berkongsi